DISCLAIMER

Op al onze websites van Plaza Events te weten:www.plazaevents.nl ; en zijn werklabels  www.uwfeestorganisator.nl ; www.deverhuurcentrale.nl en www.partycateringcentrale.nl wordt u informatie aangeboden omtrent de diensten, producten en prijzen van producten van Plaza Events en de eerder vernoemde werklabels. Aan deze websites kunnen echter geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en actueel is.

Plaza Events behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de informatie, logo's en afbeeldingen aan te brengen.

Onze websites bevatten veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Plaza Events en zijn werklabels rusten. Zo zijn beschrijvingen van projecten, teksten en foto's van onze websites auteurrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming (onderdelen) van bovengenoemde sites te kopiëren en/of openbaar te maken.

© 2010 Plaza Events